Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Civil szervezetek támogatási főösszegének felosztása

2018. okt. 10.

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására


Tovább...

Beszámoló a Köznevelési Bizottság 2016. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Pályázat kiírása a Szivárvány Óvoda vezetői álláshelyére

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására


Tovább...

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről 

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetésről (településrendezéssel összefüggésben)

2018. okt. 10.

Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggésben a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotására


Tovább...

Rendeletalkotás a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról

2018. okt. 10.

Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 


Tovább...

2016. évi költségvetés 7. módosítása - 2017. február 23.

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására


Tovább...

ASP csatlakozáshoz pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat benyújtására a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű felhívásra Tovább...

Testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására


Tovább...

InterSpar szerződés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosítására

Tovább...

Érd 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Tovább...

Kárpátaljai magyarok támogatási szerződés módosítása (Máltai Szeretetszolgálat)

2018. okt. 10.

Javaslat a kárpátaljai magyarok Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására


Tovább...

Polgármester 2017 évi szabadság ütemezése

2018. okt. 10.

Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

 
Tovább...

2017. évi közfoglalkoztatási program önrész biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására


Tovább...

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

Tovább...

Rendeletalkotás az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Tovább...

SÜRGőS ET: Közutak kezeléséről szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól  szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...