Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Civil szervezetek támogatási főösszegének felosztása

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására


Tovább...

Beszámoló a Köznevelési Bizottság 2016. évi munkájáról

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Pályázat kiírása a Szivárvány Óvoda vezetői álláshelyére

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására


Tovább...

Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről 

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetésről (településrendezéssel összefüggésben)

Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggésben a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotására


Tovább...

Rendeletalkotás a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról

Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 


Tovább...

2016. évi költségvetés 7. módosítása - 2017. február 23.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására


Tovább...

ASP csatlakozáshoz pályázat benyújtása

Javaslat pályázat benyújtására a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű felhívásra Tovább...

Testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtása

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására


Tovább...

InterSpar szerződés módosítása

Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosítására

Tovább...

Érd 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

Javaslat az Érd, 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 

Tovább...

Kárpátaljai magyarok támogatási szerződés módosítása (Máltai Szeretetszolgálat)

Javaslat a kárpátaljai magyarok Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására


Tovább...

Polgármester 2017 évi szabadság ütemezése

Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

 
Tovább...

2017. évi közfoglalkoztatási program önrész biztosítása

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására


Tovább...

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi munkájáról

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

Tovább...

Rendeletalkotás az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Tovább...

SÜRGőS ET: Közutak kezeléséről szóló rendelet módosítása

Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól  szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...