Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés legutóbbi munkaterv szerinti ülése - 2017. május 25-e - óta eltelt időszakban, az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra, illetve nyertek támogatást: 

 

I. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének céltartalékán (20. melléklet 15. sor) erre a célra 2.500.000,- Ft áll rendelkezésre, ennek értelmében a támogatás maximális mértéke 22.500.000,- Ft. A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Szepes Gyula Művelődési Központ felújítására és eszközbeszerzésére. 

 

II.  Szociális Gondozó Központ buszbeszerzésére irányuló pályázat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdetett „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” címmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások működési feltételeinek javítása.  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel. A fix összegű támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, vagy meglévő járműpark bővítésére, vagy járművek cseréjére, kiegészítő felszerelésére fordítható. A pályázati felhívás alapján pályázni csak a meghatározott, fix összegre lehetett, mely 5.000.000,- Ft volt. A pályázati kiírásra 2016. február 2-án nyújtottunk be pályázatot új kisbusz vásárlásának támogatására az érdi Szociális Gondozó Központ részére. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2017. május 19-én érkezett tájékoztatása alapján az általunk benyújtott pályázat támogatást nyert, így lehetőségünk van a pályázati tartalom megvalósítására, azaz a gépjármű megvásárlására. 

 

III. Gépjárműbeszerzés a Szociális Gondozó Központ részére 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdetett „A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel. A támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlására, meglévő járműpark bővítésére, vagy járművek cseréjére fordítható. A pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatás mértéke minimum 2.000.000,- Ft/pályázó, maximum 9.000.000,- Ft/pályázó.

A fentiek alapján a meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújtunk be az érdi Szociális Gondozó Központ részére új gépjármű beszerzésére, mely során a megpályázott összeg 8.090.000,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!

Érd, 2017. június 13.

 

T. Mészáros András