Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2017. (IV.27.) határozatával döntött az „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázat benyújtásáról, a 113/2017. (IV.27.) határozatával „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, a 116/2017. (IV. 27.) határozatával „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, a 117/2017. (IV. 27.) határozatával „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, valamint a 118/2017. (IV.27.) határozatával „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról. 

 A 118/2017. (IV.27.) határozat módosítása azért szükséges, mert az Irányító Hatóság útmutatása alapján kialakult közbeszerzési költség csökkenés az önrész összegét érinti, így a határozati javaslatban szereplő költség a benyújtott pályázatban szereplő költségeknek megfelelően került meghatározásra. 

A pályázatok benyújtásáról szóló további, fent említett határozatok módosítására azért van szükség, hogy az azokban szereplő helyrajzi számok az építési engedélyekben szereplő helyrajzi számokkal egyezően kerüljenek feltüntetésre. A módosított határozatok benyújtása legkésőbb a támogatási szerződések megkötésekor szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a határozatok módosítását! 

Érd, 2017. június 13.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:23043, 079/3, 23381/4, 26311, 26310, 26275), mindösszesen 509.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.” 

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/41, 19261/2), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.” 

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610, 13609, 13358, 13106), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

 

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13730, 13973, 13045, 12920, 13320), mindösszesen 269.236.114,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 267.369.214,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.866.900,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

 

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332), Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222), Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sóskúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfa utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 219.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 11.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.” 

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.