Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017. évi nyári napközis tábor megrendezése

2018. okt. 10.

Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére


Tovább...

Tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő megbízásához nyilatkozat (Fácán Tagóvoda)

2018. okt. 10.

Javaslat óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

 

Tovább...

Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

2018. okt. 10.

 Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

Tovább...

Önkormányzati díjakról szóló rendelet és Ifjúsági Önkormányzat Alapokmány módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Tovább...

Beszámoló a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a KEF 2016. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

Tovább...

Tájékoztató a polgármesteri keret 2016. évi felhasználásáról

2018. okt. 10.

Tájékoztató a polgármesteri  keret  2016. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

 

Tovább...

Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről 

 

Tovább...

Beszámoló a szppantott szennyvíz közszolgáltatás ellátásáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Tovább...

Beszámoló a VOLÁNBUSZ 2016. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

2018. okt. 10.

Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Tovább...

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a közterületek használatáról  szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazgálkodási Társulás - megállapodás módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Tovább...

ÉTH Kft társasági szerződés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára 


Tovább...

ÉTCS Kft felügyelő bizottsági tag megválasztása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítás véleményezésének lezárása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Tovább...

Közlekedési tanulmány készítése közös finanszírozásban - Érd, Diósd, Törökbálint

2018. okt. 10.

Javaslat közlekedési tanulmány készítésére Érd, Diósd és Törökbálint települések közös finanszírozásában


Tovább...

Ingatlan közterületből való kivonása

2018. okt. 10.

Javaslat az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonására


Tovább...