Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Tájékoztató az érdi iskolák 2016/2017. tanévben végzett munkájáról

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2016/2017. tanévben végzett munkájáról


Tovább...

Fogorvosi körzetek megosztása, háziorvosi rendelet módosítása

Javaslat az egyes alapellátási fogorvosi körzetek megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Iskolaorvosi szerződés megkötése

Javaslat iskolaorvosi szerződés megkötésére, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására


Tovább...

Pályázat a Dr. Romics Egészségügyi Intézmény vezetői munkakörének betöltésére

Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére


Tovább...

Szociális Gondozó Központ alapító okirat módosítása

Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására


Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató karácsonyi jótékonysági ajándékgyűjtésről

Tájékoztató karácsonyi jótékonysági ajándékgyűjtés szervezéséről

Tovább...

Tájékoztató ÁSZ ellenőrzésről - Városfejlesztési Kft.

Tájékoztató az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről 


Tovább...

Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázatának meghosszabbítása

Tájékoztató a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat határidejének meghosszabbításáról


Tovább...

Rendeletalkotás településképet meghatározó reklámhordozók elhelyezéséről

Rendeletalkotási javaslat a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről 


Tovább...

Helyi adókról szóló rendelet módosítása

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Köztemetőkről szóló rendelet módosítása

Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Szennyvízelvezetési programban létrejött közművagyon átvétele

Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program útján létrejött közművagyon átvételére

Tovább...

Beszámoló a Szennyvízelvezetési Program pénzügyi elszámolásáról

Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program pénzügyi elszámolásáról

Tovább...

Beszámoló a Szennyvízelvezetési Társulás 2016. évi tevékenységéről

Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

Érdi Technológiai és Innovációs Park létrehozása - ingatlanhasznosítás

Javaslat az érdi 0187/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására az „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából

Tovább...

Önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adása - Tompa M. u. 1.

Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adására

Tovább...

Parkvárosi közösségi házon használati és vételi jog alapítása

Javaslat az Érd, Gépész u. 14. szám alatti közösségi házon használati jog és vételi jog alapítására


Tovább...

Tulajdonközösség megszüntetéséről szóló döntés módosítása - 243/2016. (XI.24.)

Javaslat az érdi 15254 hrsz-ú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosítására

Tovább...

Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználása

Javaslat a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználására

Tovább...