1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 76/2009. (XII.18.) KGY. számú rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: azonnal
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 


dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester