Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Gesztelyi ház vagyonkezelői jogának átadásáról szóló 285/2009. (IX. 10.) KGY. határozatát visszavonja.Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 


dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester