Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott, az „Elektronikus helyi közigazgatási szolgáltató központ kifejlesztése Érden”, KMOP-4.7.1-09.2010-0002 azonosító jelű pályázatához kapcsolódóan a város 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében saját forrásként 135.993.892,- Ft önrészt biztosít.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a teljes projekt összegének Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 17/2010. (III.05.) KGY. rendelet „Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” között, valamint a „Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegében” című mellékleteiben történő szerepeltetéséről.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés előkészítése kapcsán a Közreműködő Szervezettel történő szükséges egyeztetések lefolytatására, és a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester