Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” (kódszám: TÁMOP-3.1.3-10/1) címen kiírt pályázatra a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létrehozandó természettudományos közoktatási laboratórium létrehozása tárgyában.

A Közgyűlés a pályázat előkészítéshez, a szakértői közreműködés biztosításához szükséges költségeket (kb. 10 millió forint) 2010. évi költségvetés 5/ 1.3.2  sora terhére  biztosítja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: 2010. május 17.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester