Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évben az Érd Közoktatásáért Díjat

Daróci Lajosnénak, a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola pedagógusának

adományozza.

Határidő: pedagógusnap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester