Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

232/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

"Érd MJV közösség közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével" c. pályázatához kapcsolódóan hozott 371/2009. (XII.17.) KGY. határozat módosításáról

Tovább...

231/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Batthyány Terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

230/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város diáksportjáról és a fiatalok egészségmegőrzési
Programjáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

229/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről

Tovább...

228/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012 azonosító jelű, a közösségi közlekedés előnyben részesítése című pályázat részét képező buszkorridor kialakításáról

Tovább...

227/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

vis maior támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Tovább...

226/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Sikeres Média Bt. számlatartozásának elengedéséről

Tovább...

225/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a D+I Szervező Bt. bérleti díjtartozásának elengedéséről


Tovább...

224/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az érdi 24 223 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadásáról

Tovább...

223/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a helyi önkormányzat esélyegyenlőségi programjára vonatkozó döntési jog átruházásról

Tovább...

222/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Kanyuk László fogszakorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

221/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Várkonyi Tibor fogszakorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

220/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Varga Mária fogszakorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

219/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Várterész Tamás fogszakorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

218/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Kőhalmi Pétené Dr. Reinelt Edit fogszakorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

217/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Suda Katalin háziorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

216/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Deák Eszter háziorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról


Tovább...

215/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Balogh Éva iskolaorvosi szerződésének megújításáról

Tovább...

214/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Balogh Éva házi gyermekorvos működtetési joga gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

213/2010. (VI. 24.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Dr. Bognár Sára iskolaorvosi szerződésének megújításáról

Tovább...