Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ tagintézményeként működő Érd, Aradi u. 7. szám alatti I. számú bölcsőde működési engedélyének megszerzésével összefüggésben az engedély kiadásához szükséges egyéb döntéseket meghozza, illetve intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye.


Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester