Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

315/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

314/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosításáról


Tovább...

313/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Tovább...

312/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról

Tovább...

311/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról

Tovább...

310/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsba történő delegálásról

Tovább...

309/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Közép-Magyarországi Bioenergetikai Klaszter és az Önkormányzat együttműködéséről Érd Megyei Jogú Város a buszközlekedésének fejlesztésével kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok ellátása során

Tovább...

308/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a lakossági zöldhulladék 2010. második félévi begyűjtése céljából megkötendő megállapodás jóváhagyásáról az ÉrdKom Kft.-vel

Tovább...

307/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tovább...

306/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Velencei úti, 18778/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítéséről - a 234/2010. (VII.19.) KGY. számú határozattal – kiírt pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról

Tovább...

305/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Köztér revitalizációs pályázat benyújtásáról

Tovább...

304/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Tovább...

303/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Étv Kft. üzletrészek térítésmentes átruházásának elfogadásáról
a Veolia Víz Zrt-től

Tovább...

302/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Étv Kft. üzletrészek térítésmentes átruházásának elfogadásáról a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től

Tovább...

301/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Tárnok területén lévő hulladéklerakó fenntartásának költségeiről, valamint a pályázat lebonyolításához szükséges fedezetről

Tovább...

300/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

hozzájárulás biztosításáról a Corvinus TISZK működéséhez


Tovább...

299/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a bizottságok megnevezésének értelmezéséről korábbi megállapodások esetében

Tovább...

298/2010. (X. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal létszámának megállapításáról


Tovább...