1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hinterland Mérnöki Iroda Kft.-vel 2007. december 10. napján és 2008. március 20-án belterületi utak terveire és intézmények akadálymentesítésére megkötött szerződéseket semmisnek tekinti és a Ptk. 237.§-a értelmében az eredeti állapot helyreállítása mellett dönt.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonába került terveket a tervező cég részére szolgáltassa vissza, és a tervekért kifizetett teljes bruttó díjat semmisség miatt a tervező cégtől kamatmentesen írásbeli felszólítás útján visszakövetelje, illetve amennyiben a peren kívüli egyezség létrejön, azt ismételten a Közgyűlés elé terjessze jóváhagyás céljából.

3. Amennyiben 2. pontban foglalt felszólításnak a Hinterland Mérnöki Iroda Kft. a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy az önkormányzat az 1. pontban foglalt követelését polgári peres úton érvényesítse az ahhoz kapcsolódó kamat és járulékteherrel együtt.


Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester