Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 268. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a polgármester javaslatát és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának a Hszt. 269. § (3) bekezdése és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról szóló 11/1997. (II.18.) BM rendelet  21. § (7) bekezdése alapján adott egyetértő véleményét -

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága tűzoltó-parancsnoki beosztásának betöltésére pályázatot ír ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás közzétételére, a pályázatok elbírálásával kapcsolatos feladatok meghatározására és sikeres pályázat esetén a kinevezési javaslat közgyűlés áprilisi ülésén történő előterjesztésére.

A közgyűlés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet 13. § alapján a pályázatok elbírálására az alábbi összetételű bizottságot jelöli ki:

Elnök: Kocsis János védelmi referens, mint a munkáltatói jogkört gyakorló megbízottja,

Tagok: Dr Kertész Orsolya az illetékes személyügyi szerv képviselője;

            Benkovics Zoltán pv. dandártábornok Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató,

            mint a szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetője.

 

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester