I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a mellékelt pályázati felhívás szerint a jegyzői álláshely betöltésére pályázatot ír ki.

II. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ktv. 10. § (9) bekezdése értelmében az alábbi összetételű előkészítő munkacsoportot választja meg:

            - dr. Csőzik László,

            - Segesdi János,

            - Tóth Tamás.

Határidő: a pályázat megjelentetésére – 2011. március 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet

jegyzői álláshely betöltésére

 

Pályázati feltételek:

- állam- és jogtudományi doktori képesítés,

- közigazgatási szakvizsga,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

- legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A jogi szakvizsga előnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- az iskolai végzettséget tanúsító diploma, a jogi- és/vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló bizonyítvány másolatát.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény figyelembevételével, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 16.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő közgyűlés (2011. március 24.).

Az állás betölthető: 2011. április 1-jével.

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani.