106/2011. (IV. 01.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a belügyminiszter 7/2011. (III. 9.) BM rendelete – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről – alapján pályázat benyújtásáról

Tovább...