Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városfejlesztési stratégiájához illeszkedő projektek megvalósítását, és ennek érdekében pályázatok benyújtását.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés két ülése között, illetve a nyári ülésszünet ideje alatt - amennyiben a költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll - a fejlesztési stratégiához illeszkedő pályázatokat előkészítse és benyújtsa.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére, így különösen - szükség esetén - külső pályázatíró cég kiválasztására, a szükséges megalapozó tanulmányok elkészítésére vonatkozó szerződések megkötése érdekében. Egyúttal felhatalmazza a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokról a benyújtást követő ülésen számoljon be.


Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester