Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Alsó u. 2. szám alatt található 22712 hrsz-ú ingatlan (Gesztelyi ház) 186,92 m2 nagyságú területrészének hasznosítására, kávéház üzemszerű működtetése céljára történő bérbeadására, a beérkezett pályázatok értékelésére az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI.1.) ÖK. rendelet 55. § (3) bekezdése alapján az alábbi összetételű munkacsoportot hozza létre:

- Szabó Béla - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke,
- Kéri Mihály - Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke,
- dr. Csőzik László - Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke,
- Antunovits Antal - települési képviselő,
- Zsirkai László - Érdi Városfejlesztési Kft igazgatója,
- Zsákovicsné Békési Henriette - vagyongazdálkodási csoportvezető,
- Ágó Mátyás - főépítész.Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester