Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

209/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

208/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosításáról

Tovább...

207/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

206/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

205/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

Tovább...

204/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

együttműködési megállapodás megkötéséről a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal

Tovább...

203/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról

Tovább...

202/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

helyettesítési megbízásról a Főváros Agglomeráció Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában

Tovább...

201/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 14.

a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás esetén a fizetendő tagdíj megállapításáról

Tovább...

200/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

Tovább...

199/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

a Közép-Magyarországi Térségfejlesztési és Bioenergetikai Klaszter tagjaként éves tagdíj megállapításáról

Tovább...

198/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

telekalakítási eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről

Tovább...

197/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

cím és körzet-nyilvántartás elnevezésének kezdeményezése érdekében közterületek elnevezéséről

Tovább...

196/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

közterületek elnevezéséről

Tovább...

195/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. Törvény 172. § (3) bekezdése és 173. § (3) bekezdése alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány elfogadásáról

Tovább...

194/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

193/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

az "Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével" (KMOP 2008-2.3.1/B-08-2009-0012) című projekttel kapcsolatos döntéshozatalról

Tovább...

192/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

Tovább...

191/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

finanszírozási szerződés módosításáról jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére

Tovább...

190/2011. (V. 26.) KGY. határozat

2011. szept. 13.

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapacitás növelése érdekében

Tovább...