Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

267/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Tovább...

266/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslattételről

Tovább...

263/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az "Érdi Turisztikai Desztináció Menedzsment" (TDM) létrehozásáról

Tovább...

262/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az egyházak, felekezetek és vallási közösségek 2010. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

261/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

260/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

szándéknyilatkozat tételéről az őstermelői piac létesítésével kapcsolatban

Tovább...

259/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város viziközmű ingatlanjainak tulajdoni és földhivatali ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 70/2010. (III.25.) KGY számú határozat módosításáról

Tovább...

258/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érd, Darukezelő u. 1. szám alatti (hrsz:1122) társasház alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, társasháztulajdon megszüntetéséről

Tovább...

257/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

megállapodás megkötéséről családi napközikkel

Tovább...

256/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a "Lehetőség a felzárkózáshoz" Alapítvánnyal megkötött feladat ellátási szerződés idő előtti megszüntetéséről

Tovább...

255/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

pályázat kiírásáról Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága
tűzoltó-parancsnoki beosztására

Tovább...

254/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői álláshelyére

Tovább...

253/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához

Tovább...

252/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2011/2012. tanévben a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről

Tovább...

251/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a 2011/2012. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról
Érd Megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeiben

Tovább...

250/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a 2011/2012. tanévben a heti órakeret meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeiben

Tovább...

249/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdligeti Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásáról

Tovább...

248/2011. (VI. 23.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érdligeti Általános Iskola álláshelyének meghatározásáról

Tovább...