Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. tanévre, az oktató-nevelő intézmények pedagógus álláshelyének számát az alábbi táblázatban meghatározottak szerint hagyja jóvá.

Intézmény

A pedagógusok engedélyezett álláshelye 2011/2012. tanév

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

31,75

Bolyai János Általános Iskola

47,ű

Gárdonyi Géza Általános Iskola

32,ű

Gárdonyi Géza Gimnázium

7,80

Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Széchenyi István Általános Iskola

70,00

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

57,25

Teleki Sámuel Általános Iskola

37,25

Móra Ferenc Általános Iskola

19,00

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

32,10

Kós Károly Szakképző Iskola

33,00

Vörösmarty Mihály Gimnázium

54,00


A Közgyűlés az álláshely növekedésből adódó 1.569 ezer Ft többletköltséget a város 2011. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő ülésre a fentieknek megfelelően terjessze elő.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 


dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester