Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget – visszavonásig – egymillió-ötszázezer forintban határozza meg, melyet a város 2012. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja.


Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester