Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

288/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

újszülöttek támogatása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásárólÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY, A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!!!

Tovább...

287/2011. (VII.28.) KGY. végzés

2018. okt. 10.

végrehajtást elrendelő végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY, A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

286/2011. (VII. 28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

közterület-használati díjtartozás kiegyenlítésére vonatkozó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról


ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY, A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!!!


Tovább...

285/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

közterület-használati díj mértékének megállapítására vonatkozó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásárólÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY, A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!!!!

Tovább...

284/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal épületeinek villámcsapás elleni védelméről


Tovább...

283/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről

Tovább...

282/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről

Tovább...

281/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Európa Park Konzorciumi tagság és együttműködési megállapodás
megszüntetéséről

Tovább...

280/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Közép-Magyarországi Bioenergetikai Klaszterrel történő együttműködésről szóló 309/2010. (X.28.) KGY. határozat visszavonásáról

Tovább...

279/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

278/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Kincses és
a Szivárvány Óvodákban

Tovább...

277/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

276/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az önkormányzati oktatási intézmények informatikai rendszerének üzemeltetéséről

Tovább...

275/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

nappali melegedő ellátás tárgyi feltételeihez költségvetési forrás biztosításáról

Tovább...

274/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

273/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről

Tovább...

272/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az önkormányzati működés finanszírozhatóságának javításáról

Tovább...

271/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási
területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló,

valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás módosításáról

Tovább...

270/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

a könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés megszüntetésének jóváhagyásáról

Tovább...

269/2011. (VII.28.) KGY. határozat

2018. okt. 10.

együttműködési megállapodás megkötéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel

Tovább...