Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 178/2011. (V.26.) KGY. számú határozatával elfogadott, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó Koncessziós Pályázati Kiírást módosítja és jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Koncessziós Pályázati Kiírást elfogadja.


Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Pályázati kiírás - letöltés 

1. melléklet - letöltés 

2. melléklet - letöltés 

3. melléklet - letöltés 

4. melléklet - letöltés 

5. melléklet - letöltés 

6. melléklet - letöltés 

7. melléklet - letöltés 

8. melléklet - letöltés 

9. melléklet - letöltés