Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 247/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletet képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.


Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

Alapító Okirat - letöltés