1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Harkály utcai három csoportos óvoda kiváltására az Érd, Holló utca 3. szám alatti önkormányzati szociális intézmény helyén, annak épületét megfelelő módon bővítve kerüljön sor.

2. A Közgyűlés az Érd, Holló utca 3. szám alatti ingatlanon megvalósítandó óvoda beruházási célokmányát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

3. A Közgyűlés az Érd, Holló utca 3. szám alatti ingatlanon megvalósítandó óvoda beruházási költségeit a város 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítását terjessze Közgyűlés elé.

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságotbízza meg az Érd, Holló utca 3. szám alatti ingatlanon megvalósítandó óvoda beruházásának lebonyolításával.

5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, folytasson előkészítő tárgyalásokat az óvoda bővítés céljára történő cserével illetve vétellel történő ingatlanszerzésre a 17680 és a 17679 hrsz.-ú ingatlanok tárgyában.


Határidő: határozat közlésére: azonnal
beruházás megkezdésére: 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet - letöltés