Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése alapítói jogkörében eljárva az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának III. 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja

1.) A Társaság tevékenységi körének tagozódása a következő:

  • "Vagyonkezelés (holding) (főtevékenység)
   Épületépítési projekt szervezése
   Ingatlanügynöki tevékenység
   Ingatlankezelés
   Építményüzemeltetés
   Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás
   M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
   Építészmérnöki tevékenység
   Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
   Bontás, építési terület előkészítése
   Lakó- és nem lakóépület építése
   Épületgépészeti szerelés
   Befejező építés
   Egyéb speciális szaképítés
   Zöldterület-kezelés
   Egyéb sokszorosítás
   Számítógépes programozás
   Információ-technológiai szaktanácsadás
   Fényképészet
   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
   Könyv-kiskereskedelem
   Újság-, papíráru-kiskereskedelem
   Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
   Rendezvényi étkeztetés
   Egyéb vendéglátás
   Könyvkiadás
   Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
   Egyéb kiadói tevékenység
   PR, kommunikáció
   Utazásszervezés
   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
   Előadó-művészet
   Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
   M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
   Folyadék elszállítására szolgáló közmű építése"


2.) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására és a Pest Megyei Cégbíróság előtti eljárásra.


Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester