Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési Kft kizárólagos tulajdonosa – alapítói jogkörében eljárva – értékesíti az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az ÉrdC Érd Centrum Kft-ben lévő 51 %-os üzletrészét névértéken az ÉrdC Érd Centrum Kft kisebbségi tulajdonosának, Zsolnai Péternek.
A Közgyűlés megbízza az ügyvezetőt a szükséges jognyilatkozat megtételére.


Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester