Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 274/2011 (VII.28.)KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint 2011. szeptember 1-ei hatállyal módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.


Határidő: a határozat továbbítására – a Magyar Államkincstár végzése szerinti határidőben
Felelős: T. Mészáros András polgármester


dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Alapító Okirat - letöltés