Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

339-346/2011. (IX.15.) KGY. határozat

A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

333-338/2011. (IX.15.) KGY. határozat

Bölcsődei ellátás iránti kérelem elutasításáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

 

Tovább...

332/2011. (IX.15.) KGY. határozat

Lakásfenntartási támogatás elutasításáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

331/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az önkormányzat működésének és gazdálkodásának átvilágításáról, a működés finanszírozhatóságának javítása érdekében teendő intézkedésekről

Tovább...

330/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás módosításáról

Tovább...

329/2011. (IX.15.) KGY. határozat

a megszűnt Széchenyi István Általános Iskola működési célú szabad pénzmaradványának megállapításáról

Tovább...

328/2011. (IX.15.) KGY. határozat

a megszűnt Széchenyi István Általános Iskola beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

327/2011. (IX.15.) KGY. határozat

a „Városközpont” projekt lezárásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

326/2011. (IX.15.) KGY. határozat

városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezéséhez pénzeszköz biztosításáról

Tovább...

325/2011. (IX.15.) KGY. határozat

Egyeztető Bizottság tagjainak, és a mellette működő munkacsoport tagjainak megválasztásáról

Tovább...

324/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az ÉrdKom Kft Felügyelő Bizottságába új tag kijelöléséről

Tovább...

323/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az Érdi Városi Televízió Kft Felügyelő Bizottságába új tagok választásáról, valamint a társaság Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

322/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az ÉGSZI Senior Kft-vel szembeni kár érvényesítéséről szóló, 367/2010. (XII.16.) KGY. határozat visszavonásáról

Tovább...

321/2011. (IX.15.) KGY. határozat

tűzoltóságok technikai eszközeinek korszerűsítésére, fejlesztésére kiírt pályázatok önrészének megállapítására vonatkozó 273/2007. (X.18) KGY. és 111/2010. (V.6.) KGY. határozatok visszavonásáról

Tovább...

320/2011. (IX.15.) KGY. határozat

önrész biztosításáról a KAB-KEF-11 pályázat „B” kategóriában benyújtandó pályázathoz

Tovább...

319/2011. (IX.15.) KGY. határozat

önrész biztosításáról a KAB-KEF-11 pályázat „A” kategóriában benyújtandó pályázathoz

Tovább...

318/2011. (IX.15.) KGY. határozat

a Diósd Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

Tovább...

317/2011. (IX.15.) KGY. határozat

garázskapu térítésmentes átadásáról a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

Tovább...

316/2011. (IX.15.) KGY. határozat

az iskolabusz-járat kiváltásáról tanulóbérlet biztosításával

Tovább...

315/2011. (IX.15.) KGY. határozat

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága tűzoltó-parancsnoki beosztásának betöltésére kiírt pályázati eljárás elbírálásáról

Tovább...