Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KAB-KEF-11 pályázat „A” kategóriában kiírt pályázaton részt kíván venni. A pályázathoz szükséges önrészt – a pályázat 10%-át, ű.000,- Ft-ot –, a 2011. évi költségvetési rendelet céltartalék soron az ifjúsági és drogmegelőzési program 2.000.000,- Ft előirányzat terhére biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2011. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester