Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉrdKom Kft. Felügyelő Bizottságába 2011. szeptember 9-től 2016. szeptember 9-ig terjedő időtartamra Szabó Bélát (an: Huszár Mária, lakcím: 2030 Érd, Arany János u. 30) jelöli ki.

A Közgyűlés az A.S.A. Magyarország Kft. által Ömböli Edit helyére jelölt személy Felügyelő Bizottsági tagságát támogatja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelő álláspontot képviselje.

Határidő: határozat továbbítására – 2011. szeptember 25.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester