1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített, az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának és működésének átvilágítása, értékelése, valamint javaslattétel a működés finanszírozhatóságának javítására.” című részletes szakértői anyagot elfogadja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, figyelemmel a 227/2011. (VII.28.) KGY. határozatában foglaltakra, felkéri a polgármestert, hogy Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetési koncepciójában, valamint a 2012. évi költségvetési rendeletének tervezése során az IFUA által készített szakértői anyagban foglalt megállapításokat és javaslatokat alapul véve vegye figyelembe az önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági és munkaügyi adminisztrációja egy központba történő szervezésének lehetőségét, valamint az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok „holding”-ba történő szervezését.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötelezően és nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok jogszabályok szerinti szétválasztásával dolgozza ki a hosszú- és középtávú gazdasági stratégiát az önkormányzati működés finanszírozhatóságának javítása érdekében.

Határidő:        a 2012. évi költségvetési koncepció, valamint

                        a 2012. évi költségvetési rendelet előkészítése

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester