Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztésére elnyert (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003) nyertes pályázatában foglalt fejlesztések nyomán megvalósult létesítmények, berendezések karbantartása, és az üzemeltetési feladatok elvégzése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

1/A. A Közgyűlés megbízza Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az elkészült sétány és külső létesítmények tekintetében az alábbi feladatok elvégzésével:

a)      zöld felületek (gyepszőnyeg és telepített növényzet) gondozása, szükségszerű nyírása, metszése, telepített virágok gondozása, pótlása

b)      burkolt felületek napi takarítása, szükség szerinti mosása, hulladék gyűjtése, elszállítása

c)      burkolt felületek téli síkosság-mentesítése, hó eltakarítása. - A terület nagy kiterjedésére való tekintettel ezen munkálatokat csak a feladatra rendszeresített gépi eszközökkel kívánatos elvégezni (a burkolat csak maximum 3,5 t gépek fogadására alkalmas)

d)      csapadék elvezető árkok, folyókák folyamatos tisztítása

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Érdi Közterület-fenntartó Intézménynek a fenti feladatok ellátására fedezetet nyújtó 2011. évi költségvetése, illetve a város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

1/B. A Közgyűlés megbízza a Létesítmény Üzemeltető Kft-t az elkészült sétány és külső létesítmények tekintetében az alábbi feladatok elvégzésével:

a)      külső térvilágítás, elektromos hálózat üzemeltetése

b)      szökőkút, vízgépház, locsolóhálózat folyamatos üzemének fenntartása, téli időjárás előtt a rendszer víztelenítése, téli üzemmódba való átállítása

c)      éjszakai és hétvégi őrzés, a telepítendő kamera rendszer műszaki karbantartása

d)      kiállítási pavilon rendszerbe állítása, és folyamatos üzemszerű használatának biztosítása.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be az üzemeltetést ellátó Létesítmény Üzemeltető Kft fent felsorolt feladatok ellátásához szükséges költségekkel kiegészített üzleti tervét, és a város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

2. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 80/A. § (5) bekezdése alapján ingyenesen 25 év időtartamra kijelöléssel a Létesítmény Üzemeltető Kft. vagyonkezelésébe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, érdi 22712 hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlant (Gesztelyi ház).

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be az üzemeltetést ellátó Létesítmény Üzemeltető Kft fent felsorolt feladatok ellátásához szükséges költségekkel kiegészített üzleti tervét, és a város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy az Ötv. 80/A. § (7) bekezdése értelmében a műemléképület vagyonkezelésbe adásához az illetékes minisztérium továbbá a támogatást nyújtó jóváhagyását szerezze be.

3. A Közgyűlés megbízza a Magyar Földrajzi Múzeum költségvetési szervet a Magyar Földrajzi Múzeum épületében megvalósult fejlesztések miatt keletkező alábbi többletfeladatok ellátásával:

a)      a beépített tűzjelző rendszer és a tűzoltó hatósághoz közvetlenül bekötött tűzjelző hálózat kezelése, üzemeltetése

b)      az új klíma berendezések, légtechnikai szellőzés karbantartása, üzemszerű használatának biztosítása

c)      az elbontott elektromos fűtési rendszer helyett kiépített gázüzemű fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete

d)      a tetőtérben kialakított új vízgépészeti rendszer karbantartása

e)      a kiépített új elektromos hálózat üzemvitele

f)        a kiállítótér megfelelő páratartamának ellenőrzése a beépített padlóburkolat szinten tartása érdekében.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Magyar Földrajzi Múzeum költségvetési szervnek a fenti feladatok ellátására fedezetet nyújtó 2011. évi költségvetése, illetve a város 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester