Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

393/2011. (X. 20.) KGY. végzés

Önkormányzati hatósági ügy - A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

388-392/2011. (X.20.) KGY. határozat

Önkormányzati hatósági ügy - A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

387/2011. (X.20.) KGY. határozat

Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról

Tovább...

386/2011. (X.20.) KGY. határozat

felterjesztési jog gyakorlásáról a kisajátítási eljárásról szóló törvény módosítása érdekében

Tovább...

385/2011. (X.20.) KGY. határozat

az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás jóváhagyásáról

Tovább...

384/2011. (X.20.) KGY. határozat

díszoklevél adományozásáról ’56-os forradalmárok részére

Tovább...

383/2011. (X.20.) KGY. határozat

a Közgyűlés novemberi és decemberi ülésének munkatervtől eltérő időpontban történő meghatározásáról

Tovább...

382/2011. (X.20.) KGY. határozat

szolgálat teljesítés közben megsérült rendőrök támogatásáról

Tovább...

381/2011. (X.20.) KGY. határozat

a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság által hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

380/2011. (X.20.) KGY. határozat

az Érdi Sport Kft. 2011. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

379/2011. (X.20.) KGY. határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

378/2011. (X.20.) KGY. határozat

az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2011. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

377/2011. (X.20.) KGY. határozat

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2011. I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

376/2011. (X.20.) KGY. határozat

az általános tartalékból történő kötelezettségvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

375/2011. (X.20.) KGY. határozat

az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tovább...

374/2011. (X.20.) KGY. határozat

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról

Tovább...

373/2011. (X.20.) KGY. határozat

Érd város közúti határait jelző táblák mellett a KRESZ-táblákhoz megjelenésükben és felépítésükben is hasonló, fémből készült rovásírásos településnév-táblák felállításáról

Tovább...

372/2011. (X.20.) KGY. határozat

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések és operátori központ biztosítása tárgyában megkötött megállapodás módosításáról

Tovább...

371/2011. (X.20.) KGY. határozat

a  tanítási időkeretet csökkentő órák, programok elfogadásáról szóló 124/2007. (IV.19.) KGY határozat visszavonásáról

Tovább...

370/2011. (X.20.) KGY. határozat

a 2011/2012. tanévben a pedagógus álláshelyek számának a meghatározásáról szóló 251/2011. (VI. 23.) KGY. határozat módosításáról

Tovább...