Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a HB. Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társasággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában 2011. január 1. napjától 2012. december 31. terjedő időtartamra megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő:        A megállapodás aláírására 2011. november 30.

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet - letöltés