Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező  150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására - 2012. január 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Pályázati kiírás - letöltés