Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátásával

2012. április 2-ától 2017. április 1-jéig

Sebestyénné Majchrowska Ewát

bízza meg.

Sebestyénné Majchrowska Ewa intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

A Közgyűlés az intézményvezetőnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdés h) pontja - H fizetési osztály 10. fizetési fokozat - és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 11. melléklete szerinti összes garantált illetményét 216.200 forintban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori illetménypótlék 225%-ban, azaz 45.000 forintban, nyelvpótlékát a mindenkori illetménypótlék 100 %-ban, azaz 20.000 forintban, illetményét mindösszesen 281.200 forintban állapítja meg.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal, továbbítására – 2012. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester