Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 20/2012. (I.26.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint 2012. április 1-jei hatállyal módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – 2012. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Alapító Okirat - letöltés