1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai szakfeladaton jóváhagyott indítható osztályok számát 20 tanulócsoportban, a pedagógus létszámot 34,75 álláshelyben, a heti órakeretet 829 órában határozza meg.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium tekintetében az indítható osztályok számának növeléséhez szükséges 1 fő létszám növekedés személyi juttatás és járulék fedezetének 3 havi, 588.000 Ft összegben történő biztosítása érdekében a város 2012. évi költségvetésének módosítását a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 204/2012. (VI.21.) sz. határozatát az általános- és középiskolákban indítható tanulócsoportok számáról, 205/2012. (VI.21.) sz. határozatát a város nevelő-oktató intézményei heti órakeretének meghatározásáról, és 206/2012. (VI.21.) sz. határozatát a pedagógus álláshelyek számáról jelen határozat 1. pontjának megfelelően módosítja. A módosítás nem érinti a felsorolt határozatok további részeit.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester