Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 88/2012. (III.29.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását elfogadja:

A Társulási Megállapodás VIII. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A Társulási Tanács a 6. pont b.) c.) d.) alpontjaiban foglalt ügyekben egyhangú szavazattal dönt. A további ügyekben a javaslat elfogadásához egyszerű többség, azaz a leadható szavazatok több mint fele szükséges.”

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: folyamatos

Felelős:T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester