Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamú megállapodást köt a HB Rendszerház Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (1028 Budapest, Kerényi Frigyes u. 55.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában.

Az ellátáshoz szükséges jelzőrendszeres készülékeket és az operációs központot a szolgáltatást nyújtónak bruttó 1.280,- Ft + ÁFA/hó/jelzőkészülék összeg ellenében kell biztosítania.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:        A megállapodás aláírására 2012. október 31.

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester