Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Diósd Város Önkormányzatával kötött - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról szóló - megállapodás módosításra kerüljön 2012. július 1. napjával olyan módon, hogy a megbízó önkormányzat a költségvetési támogatását (25.000,- Ft/hó) készülékenként 2.500,- Ft/hó összeggel kiegészíti.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester