Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az "Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozását szolgáló – jelen határozat mellékletét képező – szerződések és megállapodások tartalmával maradéktalanul egyetért, azok megkötését jóváhagyja.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester