Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

363/2012. (XI.29.) határozata

az Érd, Tompa u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan kijelöléséről, az Érdi Tankerület részére

Tovább...

362/2012. (XI.29.) határozata

egyszeri támogatás biztosításáról a hideg időjárásra tekintettel

Tovább...

361/2012. (XI.29.) határozata

2 db autó bérletéről a városrendészeti feladatok ellátásához

Tovább...

360/2012. (XI.29.) határozata

az Intézményi Gondokság alapító okiratának módosításáról

Tovább...

359/2012. (XI.29.) határozata

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Tovább...

358/2012. (XI.29.) határozata

a pályázat benyújtásáról a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1 kódszámú pályázati kiírásra” szóló 347/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról

Tovább...

357/2012. (XI.29.) határozata

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében történő közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 288/2012. (IX.20.) határozat visszavonásáról

Tovább...

356/2012. (XI.29.) határozata

az EKOP-3.1.3 „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásról szóló 326/2012. (X.18.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról

Tovább...

355/2012. (XI.29.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal megállapodás megkötéséről szóló 319/2012.(X.18.) határozatának visszavonásáról

Tovább...

354/2012. (XI.29.) határozata

a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvánnyal történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

353/2012. (XI.29.) határozata

meghívásos tervpályázat kiírásáról a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű megvalósítása céljából

Tovább...

352/2012. (XI.29.) határozata

a Szociális Gondozó Központ által benyújtott pályázatok jóváhagyásáról

Tovább...

351/2012. (XI.29.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Tovább...

350/2012. (XI.29.) határozata

Diósd Nagyközség Önkormányzata által szociális feladatok biztosítására kiírt pályázaton való részvételről, valamint feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

349/2012. (XI.29.) határozata

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó fogszakorvos részére az iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítására

Tovább...

348/2012. (XI.29.) határozata

Érd Megyei Jogú Város oktató-nevelő intézményeiben a 2012/2013. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 206/2012. (VI.21.) határozat módosításáról

Tovább...

347/2012. (XI.29.) határozata

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

346/2012. (XI.29.) határozata

az Egységes Pedagógia Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról

Tovább...

345/2012. (XI.29.) határozata

a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

Tovább...

344/2012. (XI.29.) határozata

az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről

Tovább...