Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságmegújító hitel tárgyú 272/2012. (IX.20.), valamint az azt módosító 338/2012. (XI.14.) határozatai alapján indult közbeszerzési eljárást - a Kbt. 76.§-a alapján - eredménytelenné nyilvánítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő intézkedéseket soron kívül tegye meg.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester