1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 65/2012.(III.08.) határozat alapján megkötött szerződés szerinti, meglévő 1.240.000.000,-Ft értékű bankszámlahitel-szerződését a jelenlegi kondíciókkal - 1 havi BUBOR + 3% - 2013. június 30-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jelzálogfedezet nyújtásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bankszámlahitel szerződés módosításáról terjesszen beszámolót a Közgyűlés elé.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester