Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Agárdi Emőke a Dentofilia Bt. vállalkozó fogszakorvosával a 419/2011.(XI.24.) KGY számú határozatával 5 évre kötött feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B §-a szerinti tartalmi elemekkel kiegészítve megújítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszerződés megújítására Dr. Agárdi Emőke a Dentifilia Bt. vállalkozó fogszakorvosával a 9. számú vegyes fogászati körzet alapellátására.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester