Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának (2030 Érd, Tárnoki út 58-62.) esetében pályázatot kíván benyújtani.

A Közgyűlés a pályázat 29.000.000 forintos előkészítési költségét vállalja, melynek biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének módosítását a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére.

A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén, a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a pályázat részletes költségvetését terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester